İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz:

TÜRK OPTİK SEKTÖRÜ’nün üretim, istihdam ve tasarım gücünü, Türk Optisyenlerinin zekâsı ve meslektaşlarımızın tecrübesi ile birleştirerek milli hedeflerimiz doğrultusunda dünya optik sektörüne yön veren bireyler ve markalar geliştirmektir.

Misyonumuz:

Sağlık, moda ve ticareti aynı anda merkezinde bulundurmak zorunluluğu olan “Gözlükçülük” sanatı icra edilirken; göz ve görme sağlığı bakımına hizmet ederek toplumumuzun “görme” ihtiyacını karşılamanın ötesinde, modanın şık tasarımları ile kombinlenen ve aynı zamanda ticaretin gereksinimlerini de karşılayabilen bir mesleği vücuda getirmek için çalışmaktayız.

Bu bağlamda Misyonumuz:

Ortak amaçları, hedefleri ve hayalleri olan meslektaşlarımıza; optik sektörü içerisinde konumlanabilmeleri, başarılı olabilmeleri ve geleceğe güvenle bakabilmeleri adına en temel yetkinlikleri kazandırmaktır.

Genç optisyen meslektaşlarımızın bilgi ve becerilerini artırıp sektör içerisinde özgüven edinmelerini sağlayarak, güçlü rakiplerle etik ve ahlaki değerlere uygun rekabet edebilme yeteneği geliştirmeyi hedefledik. Toplumsal talep ve değişimleri göz önünde bulundururken, ülkemizin menfaatlerini önceleyerek, alanında uzman kadrosu ile bilimsel verilerin alana göre tasnif edildiğive kullanıma hazır tutulduğu bir meslek içi eğitim süreci inşa ettik.

Değerlerimiz:

 • Optisyenlere ve optisyenlik öğrencilerine ihtiyaç duydukları alanlarda kalıcı mentör desteği sunmak
 • Araştırma, düşünce ve fikir özgürlüğüne uygun ortam sağlamak
 • Duyarlı, katılımcı ve sürdürülebilir olmak
 • Etik yaklaşımı her konunun önünde görmek
 • Paydaşlarla yakın işbirliği içinde olma ve sürekli geliştirmek
 • Her süreçte kalite odaklı olmak

SMARTC Hedefleri:

 • Optisyenin sosyal, ekonomik, bilimsel gelişimini sağlamak ve haklarını korumak amacıyla fikirler üretmek,
 • Görme tıbbı, optik görme bakımı ticareti dünya koşul ve standartları ve moda alanında önemli gelişmeleri araştırmak
 • Yeni çalışmaların mevcut optisyen ve optisyenlik programı öğrencileri ile paylaşılabilmesi ve bu bilgilerin meslekte kullanılabilmesi amacıyla farkındalık yaratmak
 • En az 2 yılda bir seminer, çalıştay, eğitimler düzenlemek veya meslek içi toplantılar organize etmek.
 • Göz sağlığının korunması ve devamlılığının sağlanmasına yönelik halkı bilgilendirici broşür, süreli yayınlar, dergi vb.yayınlar yapmak.
 • Optisyenlik sektörünün tüm paydaşlarının bir araya gelmesini sağlayacak sosyal, kültürel, mesleki etkinlikleri planlamak ve sosyal sorumluluk projeleri organize etmek.